Mam zaproszenie

Lista ośrodków, które wykonują kolonoskopie przesiewowe u osób zaproszonych listownie znajduje się poniżej.

Istnieje także możliwość sprawdzenia miejsca, dnia i godziny badania dla osób, które otrzymały listowne zaproszenie. W tym celu należy kliknąć na poniższy link.

Link https://130.180.193.93/PBP.Public/ prowadzi na stronę SI-PBP. W prawym górnym roku jest logowanie. Uczestnik (osoba zaproszona) wpisuje w podane miejsce swój PESEL i hasło otrzymane w liście zapraszającym. Po zalogowaniu ma podaną informację o miejscu, dniu i godzinie zaplanowanej kolonoskopii.