Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli – Pracownia Endoskopii

ul. dr K. Jaczewskiego 7

20-090, Lublin
  • Telefon: (81) 454-15-70, (81) 454-15-70