Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwestetu Medycznego – Pracownia Endoskopii

ul. Unii Lubelskiej 1

71-252, Szczecin