Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 – Pracownia Endoskopii

ul. Jaczewskiego 8

20-954, Lublin
  • Telefon: (81) 724-46-73, (81) 724-46-73