Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy – Pracownia Endoskopii

ul.Leśna 27-28

58-100, Świdnica
  • Telefon: (74) 632-06-40, (74) 632-06-40