Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

ul.Borowska 213

50-556, Wrocław
  • Telefon: (71) 733-12-12, (71) 733-16-57, (71) 733-12-12, (71) 733-16-57