Statystyki

W ramach Programu Badań Przesiewowych wykonywano kolonoskopie w wielu ośrodkach w Polsce w latach 2000-2015.
Część ośrodków realizowała badania w ramach programu oportunistycznego w latach 2000-2015, a w latach 2012-2015 realizowany był także dodatkowo program populacyjny (zapraszany).

Zestawienie liczby ośrodków i liczby wykonanych badań w latach 2000-2015 w ramach Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego realizowanego w systemie oportunistycznym i zapraszanym.

Liczba_badań_2000-2015_zestawienie

Liczba_ośrodków_2000-2015_zestawienie

 

Poniżej znajdują się zestawienie dotyczące zgłaszalności za rok 2015 dla ośrodków realizujących Program w systemie zapraszanym:

Zgłaszalność 2015 – informacja ogólna na temat zgłaszalności w poszczególnych ośrodkach realizujących Program.

Zglaszalnosc 2015_ zestawienie informacja ogólna na temat zgłaszalności z podziałem na ośrodki, wiek i województwa.

Zglaszalnosc 2015_TERYTY_powiaty informacja na temat zgłaszalności w poszczególnych powiatach objętych Programem.

Zglaszalnosc 2015_TERYTY_gminy informacja na temet zgłaszalności w poszczególnych gminach objętych Programem.

 

 

Dla ośrodków oportunistycznych nie można wyliczyć parametru „zgłaszalność”.