Na niniejsze stronie internetowej są już dostępne aktualne dane teleadresowe ośrodków realizujących Program Badań Przesiewowych w roku bieżącym (zapraszanych i oportunistycznych), które zostały wyłonione w konkursie przeprowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia.

W tej edycji PBP ośrodków pracujących w trybie „zapraszanym” będzie 24, a w trybie oportunistycznym – 66.

Informacje o ośrodkach „zapraszanych” znajdują się w zakładce Ośrodki -> mam zaproszenie.

Informacje o ośrodkach „oportunistycznych” znajdują się w zakładce Ośrodki -> mogę się zgłosić.

Zapraszamy do udziału w programie.