Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2013 roku zakończyła się kolejna edycja Programu Badań Przesiewowych. Wykaz ośrodków, które będą realizowały Program w 2014 roku poznamy dopiero pod koniec pierwszego kwartału 2014r, po tym jak Ministerstwo Zdrowia ogłosi i przeprowadzi konkurs na wybór realizatorów Programu.