Szanowni Państwo,

Informujemy, że do badań profilaktycznej kolonoskopii od IV kwartału 2022 roku w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia kwalifikują się osoby:

  • bez objawów klinicznych sugerujących nowotwór jelita grubego,
  • które nie miały wykonanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat,
  • oraz spełniają kryterium wiekowe;
    • 50-65 lat lub
    • 40-49 lat posiadające krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Podstawą do kwalifikacji do badania jest wypełniona ANKIETA. Uczestnicy, którzy chcą wykonać profilaktyczną kolonoskopię w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowym Instytucie Badawczym ul. W. K. Roentgena 5 w Warszawie powinni wypełnioną ankietę wysłać na adres mailowy ankieta@nio.gov.pl lub pbp@nio.gov.pl bądź dostarczyć osobiście do Zakładu Profilaktyki Nowotworów pokój 2.01 (II piętro).