Statystyki

W ramach Programu Badań Przesiewowych wykonywano kolonoskopie w wielu ośrodkach w Polsce w latach 2000-2021.
Część ośrodków realizowała badania w ramach programu oportunistycznego w latach 2000-2021, a w latach 2012-2021 realizowany był także dodatkowo program populacyjny (zapraszany).

Zestawienie liczby ośrodków i liczby wykonanych badań w latach 2000-2021 w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego realizowanego w systemie oportunistycznym i zapraszanym.

Poniżej znajdują się zestawienie dotyczące zgłaszalności za rok 2017 dla ośrodków realizujących Program w systemie zapraszanym:

Dla ośrodków oportunistycznych nie można wyliczyć parametru „zgłaszalność”.