Statystyki

W ramach Programu Badań Przesiewowych wykonywano kolonoskopie w wielu ośrodkach w Polsce w latach 2000-2017.
Część ośrodków realizowała badania w ramach programu oportunistycznego w latach 2000-2015, a w latach 2012-2015 realizowany był także dodatkowo program populacyjny (zapraszany).

Zestawienie liczby ośrodków i liczby wykonanych badań w latach 2000-2017 w ramach Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego realizowanego w systemie oportunistycznym i zapraszanym.

Poniżej znajdują się zestawienie dotyczące zgłaszalności za rok 2017 dla ośrodków realizujących Program w systemie zapraszanym:

Dla ośrodków oportunistycznych nie można wyliczyć parametru „zgłaszalność”.