W dniu 03-06-2016 Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na wyłonienie ośrodków wykonujących badania profilaktyczne w ramach Programu badań przesiewowych raka jelita grubego na lata 2016-2018.

Link do ogłoszenia w systemie zapraszanym:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/konkursy/narodowy-program-zwalczania-chorob-nowotworowych/konkurs-ofert-na-wybor-realizatorow-zadania-pn-program-badan-przesiewowych-raka-jelita-grubego-w-zakresie-wykonywania-badan-kolonoskopowych-w-systemie-zapraszanym-na-lata-2016-201/

Link do ogłoszenia w systemie oportunistycznym:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/konkursy/narodowy-program-zwalczania-chorob-nowotworowych/konkurs-ofert-na-wybor-realizatorow-zadania-pn-program-badan-przesiewowych-raka-jelita-grubego-w-zakresie-wykonywania-badan-kolonoskopowych-w-systemie-oportunistycznym-na-lata-2016-2018/

Rozstrzygnięcia konkursu spodziewamy się na początku lipca 2016 i wtedy na naszej stronie pojawi się pełna lista ośrodków wykonujących profilaktyczną kolonoskopię. Zapraszamy do zaglądania na naszą stronę.