W porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, informujemy, że decyzje dotyczącą ewentualnego odwołania badań przesiewowych pozostawiamy poszczególnym ośrodkom w zależności od lokalnej sytuacji epidemiologicznej i dostępności personelu medycznego.

Sugerujemy, aby przy kontakcie telefonicznym lub osobistym z osobami kwalifikowanymi do badań przesiewowych – przeprowadzać prosty wywiad epidemiologiczny składający się czterech pytań (poniżej).

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na którekolwiek z pytań prosimy sugerować odwołanie badania/odsunięcie w czasie. Osobom z negatywnym wywiadem prosimy sugerować, aby z chwilą zmiany sytuacji – poinformowały o tym ośrodek i także odłożyły badanie przesiewowe na później.

Prof. Jarosław Reguła
Koordynator Programu Badań Przesiewowych

 

PYTANIA
Czy występują u Pana/Pani objawy ostrej infekcji dróg oddechowych takich jak: gorączka, kaszel, duszności ? TAK/NIE
Czy w okresie ostatnich 14 dni miał/a Pan/Pani kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)? TAK/NIE
Czy w okresie 14 dni9 pracował/a lub przebywał/a Pan/Pani jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażanych koronawirusem SARS-CoV-2? TAK/NIE
Czy w okresie ostatnich 14 dni podróżował/a lub przebywał/a Pan/Pani w regionie, w którym utrzymuje się koronawirus SARS-CoV-2 TAK/NIE