Szanowni Państwo,

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia ukazało się Zarządzenie nr 111/2022/DSOZ z dnia 2 września 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.  Warunki finansowania dla Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego zostały określone w załączniku nr 7 do w/w zarządzenia.

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych Wojewódzkich Oddziałów NFZ w sprawie ogłoszeń konkursowych. Ogłoszenia będą pojawiać się sukcesywnie. 

Pomocne w przygotowaniu dokumentacji do konkursów Narodowego Funduszu Zdrowia, będą Rozporządzenia Ministra Zdrowia z Dziennika Ustaw, tj:

Poz. 1366zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Poz. 1421zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

dr hab. n. med. Michał F. Kamiński, prof. Instytutu

Dokumenty prawne zostały podlinkowane.