Raport za rok 2014

W trakcie pierwszego roku realizacji projektu:

  1. Zebrane zostały ostateczne dane dużego, międzynarodowego badania (NordICC) dotyczącego wpływu przesiewowej kolonoskopii na występowanie i umieralność z powodu raka jelita grubego. W badaniu brały udział m.in. Norwegia i Polska. Dane te posłużą za punkt wyjścia da analizy, która będzie trwała przez kolejne 10 lat obserwacji – w takim okresie dopiero można ocenić wpływ działań ochrony zdrowia na populację. Omawiane dane wraz z komentarzem zostaną opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie – obecnie data publikacji nie jest znana. W tym celu dr Michał F. Kamiński, jeden z liderów projektu, wyjechał w ramach współpracy Polsko – Norweskiej na 4-miesięczny pobyt naukowy w Oslo.
  2. Zebrane zostały także dodatkowe dane dotyczące odsetka powikłań po kolonoskopii – dzięki dużej liczbie wykonanych kolonoskopii można będzie uzyskać precyzyjnie wyliczone ryzyko perforacji i krwawienia, związane z badaniem. Ponadto wszyscy pacjenci poddawani kolonoskopii odpowiadali na pytania związane z ich doświadczeniami w trakcie i po badaniu – analizowany był przede wszystkim stopień odczuwania bólu. 80% pacjentów poddanych kolonoskopii bez znieczulenia uznawało badanie za niebolesne lub bolesne w niewielkim stopniu.
  3. Mette Kalager, jedna z uczestniczek projektu po stronie norweskiej, otrzymała tytuł profesora.
  4. Rozpoczęto prace nad elektronicznym systemem odpowiedzi zwrotnej dotyczącej jakości badania i doświadczeń pacjentów. Alternatywą wobec obecnie stosowanej ankiety papierowej, odsyłanej pocztą tradycyjną, będzie ankieta telefoniczna lub internetowa. Wdrożenie rozwiązań cyfrowych będzie miało miejsce w drugiej połowie 2015 roku.
  5. Rozpoczęto prace nad ustaleniem podstawowych parametrów jakości kolonoskopii. Pracom tym przewodniczy dwóch liderów projektu (dr M. F. Kamiński i prof. M. Bretthauer). Utworzona została grupa robocza pod auspicjami towarzystwa ESGE i federacji UEGF, w skład której wchodzą liczni europejscy specjaliści w dziedzinie endoskopii. Obecnie trwa analiza literatury w tym zakresie, a ostateczne ustalenia ukażą się w formie europejskich wytycznych na przełomie 2015 i 2016 roku.

During first year of project:

  1. We gathered final data of NordICC, a large, randomized trial, which primary outcome is the influence of screening colonoscopy on colorectal cancer incidence and mortality. Both Poland and Norway took part in this project. This data will serve for baseline analysis for an observation period of 10 years – only after such long period of time you can assess the influence of healthcare modification on population. The data with a proper commentary will be published in international, peer-reviewed journal – the date of publication remains unknown. For this part of project, dr Michał F. Kamiński, one of project leaders, went for 4 month scientific exchange to Oslo.
  2. Additional data on colonoscopy complications were gathered – thanks to such huge amount of data, we can precisely measure the risk of perforation and bleeding, associated with colonoscopy. Moreover, all the patients who underwent colonoscopy were asked about their experience with and after the procedure – the most important outcome was the rate of patients who experienced severe pain. 80% of patients, who underwent colonoscopy did not experience any pain, or the pain was mild.
  3. Mette Kalager, one of the project participants from Norway, received professorship.
  4. Work on digital feedback questionnaire on colonoscopy quality had begun. Telephone or web questionnaire will serve as an alternative for currently used, paper-based questionnaire. Implementation of digital form of contact will take place in second half of 2015.
  5. Establishing a minimum set of quality measures for endoscopy has begun. This work is led by two E-Qualy project leaders (dr Michał F. Kamiński and prof. Michael Bretthauer). A working group on behalf of ESGE and UEGF was created, in which many European endoscopy specialists are taking part. Up to date, a literature search is being performed and the final set of quality measures should be published in the form of guidelines in the late 2015 or early 2016.