Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

ul. Lwowska 60

35-301, Rzeszów