Samodzielny Szpital Miejski im. PCK – Pracownia Endoskopii

ul. H. Sienkiewicza 79

15-003, Białystok
  • Telefon: (85) 664-85-18, 515-188-068, (85) 664-85-18, 515-188-068