Ośrodki

W celu kwalifikacji do badania należy skontaktować się z wybranym ośrodkiem. Podstawą do zgłoszenia na badanie jest ankieta.

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad wyłonieniem ośrodków, które będą realizowały Program Badań Przesiewowych w najbliższych latach, aktualna lista ośrodków pojawi się już wkrótce.